03 455 10 90 | info@verwimptechnieken.be | Kontichstraat 177 B, 2650 Edegem

De website www.loodgieterverwimp.be – of loodgieterverwimp.be – (hierna de “Website”) is eigendom van – en wordt onderhouden door –  Verwimp en Co BV met ondernemingsnummer BE438.093.372, hierna genoemd “Verwimp & Co”, “Loodgieter Verwimp”,  “Verwimp” of “wij”.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen Loodgieter Verwimp en u (hierna “u” of “uw”) en hebben betrekking op uw gebruik van onze website.

Loodgieter Verwimp mag, naar eigen believen, deze gebruiksvoorwaarden veranderen of aanvullen op eender welk moment om welke reden dan ook, en zonder voorafgaande kennisgeving aan u of enig andere relevante persoon.

Loodgieter Verwimp bezit het exclusieve copyright van deze website, haar design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Loodgieter Verwimp.

De informatie over de onderwerpen die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als gepersonaliseerd en bindend advies worden beschouwd. Loodgieter Verwimp zal in de mate van het mogelijke inspanningen leveren om haar verstrekte informatie zo volledig en up-to-date mogelijk te houden, maar zij biedt hier geen garantie toe.

Loodgieter Verwimp aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u advies wenst op basis van uw persoonlijke of professionele situatie dient u contact met ons op te nemen. Loodgieter Verwimp is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

U kan ons contacteren via de website of via een andere weg.

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. In geval van geschillen – die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan – zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Contact

Loodgieter Verwimp & Co
Kontichstraat 177 B,
2650 Edegem
03 455 10 90
info@verwimptechnieken.be

Erkend installateur

Loodgieter Verwimp & co is al meer dan 15 jaar erkend Viessman verdeler en installateur in en rond Antwerpen. Daarnaast zijn wij ook geregistreerd gasinstallateur via Cerga.

 

 

© 2024 Loodgieter Verwimp & Co. Algemene voorwaarden - Privacy policy & Cookie Policy.

Top